Państwa pytania, nasze odpowiedzi

Osoba, z którą są Państwo spokrewnieni zmarła, nie mając bliższych od Państwa krewnych i nie są Państwo świadomi faktu, że są Państwo spadkobiercami. Po przeprowadzeniu poszukiwań udało nam się Państwa zidentyfikować. Kontaktujemy się z Państwem, aby zaproponować ujawnienie sprawy oraz reprezentowanie Państwa w postępowaniu spadkowym i wszelkich formalnościach z nim związanych.

Zgodnie z prawem francuskim, to notariusz, urzędnik publiczny mianowany przez francuskiego Ministra Sprawiedliwości, jest odpowiedzialny za uregulowanie spraw spadkowych. Zleca on genealogowi odnalezienie nieznanych spadkobierców. Dzięki naszym starannym badaniom i poszukiwaniom  jesteśmy w stanie odnaleźć spadkobierców i dostarczyć notariuszowi informacji potrzebnych do sporządzenia aktu notarialnego. Wymaga to od nas odpowiedzialności.

Prawo francuskie przewiduje możliwość dziedziczenia do szóstego stopnia. Czy znają Państwo wszystkich potomków wszystkich braci i sióstr każdego z Państwa dziadków?

Kiedy Państwa odnajdujemy, nie są Państwo świadomi, że są Państwo spadkobiercami francuskiego spadku, w związku z którym prowadzimy poszukiwania. Dlatego też proponujemy podpisanie umowy o ujawnieniu informacji. Umowa ta zabezpiecza nasze wynagrodzenie i zapewnia Państwu liczne gwarancje. Chroni Państwa przed ewentualnym ryzykiem związanym z prowadzoną sprawą (w tym przed ryzykiem związanym z pasywami przewyższającymi aktywa). Gwarantuje ona również pomyślne zakończenie poszukiwań.

Zobowiązujemy się dochodzić Państwa praw na podstawie umowy o ujawnieniu lub potwierdzeniu, bez konieczności ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów.

Wynagrodzenie określone w naszej umowie jest pobierane tylko w przypadku korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia sprawy spadkowej. Jeśli nic Państwo nie otrzymają, ponieważ długi przekraczają aktywa, nasza firma również nic nie otrzyma i sami pokryjemy poniesione koszty. Nie będziemy domagać się od Państwa żadnego zwrotu kosztów. Nasze i Państwa interesy są ze sobą bardzo ściśle powiązane: w naszym interesie leży minimalizowanie wydatków. Ponadto, nasze wynagrodzenie otrzymujemy dopiero na samym końcu sprawy i dokładamy wszelkich starań, aby wykonać naszą usługę w jak najbardziej rzetelny sposób.

Nasza umowa gwarantuje Państwu zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z istnieniem pasywów spadkowych. Jeśli jako pełnomocnik przyjmiemy deficytowy spadek, sami poniesiemy konsekwencje. Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka.

Wynagrodzenie genealogów poszukujących spadkobierców obliczane jest od udziału netto spadkobiercy, tj. po opłaceniu podatku od spadku oraz wszystkich kosztów związanych z podziałem masy spadkowej. Jest to procent udziału spadkobiercy w spadku, który różni się w zależności od stopnia pokrewieństwa i wielkości aktywów. Odnaleziony spadkobierca jest zabezpieczony przed ewentualnymi pasywami.

Gdy genealog kontaktuje się ze spadkobiercą, ten rzadko zna tożsamość zmarłego (który może być dalekim krewnym) i ma świadomość swoich praw do spadku. Jeśli chce on otrzymać swoje należności, musi najpierw zaakceptować i podpisać umowę ujawnienia lub potwierdzenia zaproponowaną przez genealoga.

Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i naszą polityką prywatności nie ujawniamy danych innych spadkobierców lub członków rodziny. Możemy jednak na Państwa prośbę przesyłać im wszelką korespondencję lub zwrócić się do nich o zgodę na przekazanie Państwu ich danych.

Kontakt ze strony genealoga poszukującego spadkobierców jest niebanalną sytuacją i w pełni rozumiemy Państwa wątpliwości. Są one całkowicie uzasadnione.

Nasza firma jest członkiem Généalogistes de France, francuskiej organizacji narodowej reprezentującej zawód genealoga.    

Posiadamy również stronę na Wikipedii https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutot-Roehrig zawierającą szereg przypisów oraz profil na Linkedin https://www.linkedin.com/company/coutot-roehrig/mycompany/  , do których odwiedzenia serdecznie zachęcamy.

Jesteśmy również w stałym kontakcie z wieloma instytucjami konsularnymi we Francji i za granicą, w razie potrzeby zachęcamy Państwa do nawiązania z nimi kontaktu, w celu uzyskania potwierdzenia naszej rzetelności i wiarygodności.

Zgodnie z prawem francuskim spadkobierca jest zobowiązany do przyjęcia lub zrzeczenia się spadku. W obu przypadkach spadkobiercy zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowych w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci. Wszelkie opóźnienia podlegają zapłacie kar i odsetek. Podpisując naszą umowę i pełnomocnictwo, uprawniają nas Państwo do wnioskowania o przedłużenie terminu. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami, także podatkowymi.

Wynagrodzenie określone w naszej umowie jest pobierane tylko w przypadku korzystnego dla Państwa rozstrzygnięcia sprawy spadkowej. Jeśli nic Państwo nie otrzymają, ponieważ długi przekraczają aktywa, nasza firma również nic nie otrzyma i sami pokryjemy poniesione koszty. Nie będziemy domagać się od Państwa żadnego zwrotu kosztów. Nasze i Państwa interesy są ze sobą bardzo ściśle powiązane: w naszym interesie leży minimalizowanie wydatków. Ponadto, nasze wynagrodzenie otrzymujemy dopiero na samym końcu sprawy i dokładamy wszelkich starań, aby wykonać naszą usługę w jak najbardziej rzetelny sposób.