Jeśli mają Państwo pytania ?

Zapraszamy do kontaktu

COUTOT-ROEHRIG

21 boulevard St Germain
75005 PARIS
Francja

+33 1 44 41 80 80
CONTACT POLISH

Wyrażam zgodę na automatyczne przetwarzanie przez firmę COUTOT-ROEHRIG moich danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu w celu poszukiwania spadkobierców. Zostałem poinformowany, że nazwisko, imię, adres e-mail, stanowisko i wiadomość (oznaczone gwiazdkami) są informacjami niezbędnymi do rozpatrzenia mojego wniosku. Pozostałe informacje mają na celu umożliwienie lepszego poznania mojej osoby i nie mają wpływu na rozpatrzenie mojego wniosku. Zarejestrowane informacje są przeznaczone do użytku różnych działów firmy COUTOT-ROEHRIG. Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy o ochronie danych (ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., zmieniona w 2004 r.) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (nr 2016/679), mam prawo dostępu do dotyczących mnie danych, ich sprostowania i usunięcia, poprzez wysłanie pisma do inspektora ochrony danych na następujący adres: DPO@coutot-roehrig.com.