46 ODDZIAŁÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wiodąca firma na rynku europejskim zajmująca się poszukiwaniem spadkobierców
Ponad 125 lat doświadczenia

GENEALOGIA SPADKOWA

Firma Coutot-Roehrig jest wiodącą firmą w dziedzinie genealogii spadkowej na rynku europejskim

Coutot-Roehrig jest europejskim liderem w dziedzinie genealogii spadkowej.

Nasza działalność polega na poszukiwaniu spadkobierców, dochodzeniu ich praw w toczącym się postępowaniu spadkowym, reprezentowaniu ich i towarzyszeniu im w trakcie załatwiania spraw spadkowych.

Służymy Państwu naszym ponad 120-letnim doświadczeniem oraz siecią ponad 46 oddziałów we Francji i na całym świecie. Do Państwa dyspozycji oddajemy naszych profesjonalnych i doświadczonych genealogów z dostępem do unikalnej bazy danych (1 miliard zdjęć) oraz naszych prawników specjalizujących się w dziedzinie spadków.

Dzięki naszej interwencji, ponad 5000 spraw spadkowych może być załatwionych każdego roku we Francji i za granicą. 

Mogą znaleźć Państwo wszystkie odpowiedzi na Państwa pytania

Nie jest rzeczą banalną bycie skontaktowanym przez genealoga spadkowego i taki kontakt może rodzić pytania. Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Jak są regulowane sprawy spadkowe we Francji

2021
Step 1

Rozpoczęcie procedury spadkowej

Otwarcie spadku następuje w dniu śmierci. W prawie francuskim, notariusz, który jest urzędnikiem państwowym mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, jest odpowiedzialny za uregulowanie spraw spadkowych.

Więcej informacji

Step 2 (polish)

Pełnomocnictwo na rzecz genealoga spadkowego

Zgodnie z prawem francuskim, jeśli spadkobiercy nie są znani, notariusz zwraca się do genealoga spadkowego w celu ich odszukania, udzielając mu pełnomocnictwa zgodnie z art. 36 francuskiej ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o reformie prawa spadkowego.

Więcej informacji

Step 3 (polish)

Poszukiwanie spadkobierców i ich reprezentowanie

Każdy przypadek jest inny! Trudno precyzyjnie określić trwanie badań genealogicznych, mających na celu odnalezienie wszystkich spadkobierców, zwłaszcza jeśli mają one miejsce na arenie międzynarodowej.

Więcej informacji

Step 4 (polish)

Ustalenie dowodów posiadania statusu spadkobiercy

Na podstawie dostarczonej przez genealoga spadkowego tablicy genealogicznej, za którą bierze on odpowiedzialność, notariusz sporządza akt notarialny.

Więcej informacji

Step 5 (polish)

Regulacja sprawy spadkowej

Notariusz oprócz sporządzenia aktu notarialnego, zajmuje się regulacją sprawy spadkowej i opłaca rachunki w interesie spadkobierców.

Więcej informacji

Step 6 (polish)

Złożenie oświadczenia spadkowego

W oświadczeniu spadkowym wymienione są wszystkie elementy spadku. Jest ono obowiązkowe i jest przesyłane do organów podatkowych w celu ustalenia kwoty podatku od spadku, który będzie należny państwu francuskiemu.

Więcej informacji

Step 7 (polish)

Ewentualna sprzedaż nieruchomości

Na podstawie zleconej przez genealoga spadkowego i przekazanej spadkobiercom wyceny, ewentualna sprzedaż może nastąpić jedynie za ich zgodą.
Więcej informacji

Step 8 (polish)

Podział i wypłata środków na rzecz spadkobierców

Kwota otrzymana przez spadkobiercę jest kwotą netto: koszty związane ze spadkiem oraz nasze honorarium są potrącane z góry.

Więcej informacji