Informacje prawne

Nazwa przedsiębiorstwa: COUTOT-ROEHRIG SAS

Kierownik publikacji: Guillaume Roehrig

Siedziba główna: 21 boulevard St Germain 75005 PARIS

Numer telefonu: 01 44 41 80 80

Numer faksu: 01 43 29 16 17

Adres e-mail: contact@coutot-roehrig.com

Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 57 392 672 796

Numer RCS: Paris B 392 672 796

Kapitał zakładowy: S.A z kapitałem w wysokości 1.350.000€

Realizacja strony internetowej: Marie Rabault

Hosting strony internetowej: 1&1 internet SARL 7, place de la Gare – BP 70109 57201 – Sarreguemines Cedex
Tel. 0970 808 911.

Zdjęcia Unsplash: Roman Kraft, Fabien Barral, Ahmad Ossayli, Alexander Rumpel, Annie Spratt, Chryl Boujnida, Cliff Johnson, Dariusz Sankowski, Dave Muchuda, Eric Parks, Aaron Burden, Samuel Zeller, Ryan Holloway, Rodion Kutsaev, Ramiro Mendes, Natalia Y, Matt Alaniz, Iena Bell, Joanna Kosiniska, Jesse Orrico, JAmes Sutton, Ghost Presenter, Thomas Lefebvre, Candy Treft, Mikedelta, Montylov, John Schnobrich, Joao Silas, Igor Ovsyannykov, Duong Tran Quoc, Javier Grixo, Mike Wilson.

Odpowiedzialność: COUTOT-ROEHRIG nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których prowadzą linki na tej stronie. Dostęp do wszystkich innych stron internetowych połączonych z tą stroną odbywa się na ryzyko użytkownika. COUTOT-ROEHRIG nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej, lub z braku możliwości korzystania z niej przez osoby trzecie, lub z nieprawidłowego działania, przerwy w działaniu, wirusa, wynikających z dostępu lub korzystania z tej strony internetowej, lub stron internetowych, do których prowadzą linki.

Prawo do zwielokrotniania: Każda kopia stron witryny musi uzyskać zezwolenie osoby odpowiedzialnej za publikację.  Linki do strony internetowej COUTOT-ROEHRIG mogą być tworzone w swobodny sposób.

Prawa autorskie: Wszystkie strony tej witryny są chronione francuskim prawem autorskim i prawem ochrony baz danych. Powielanie (nawet częściowe) niniejszego dokumentu inne niż przewidziane w art. L 122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody wydawcy, jest zabronione.

Ustawa w sprawie swobody wyboru przyszłości zawodowej – wskaźnik równości zawodowej: Ustawa w sprawie swobody wyboru przyszłości zawodowej z dnia 5 września 2018 r. wprowadza obowiązek obliczania przez firmy wskaźnika mierzącego różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Ten wskaźnik równości zawodowej ma postać oceny w skali 100 punktów, ustalonej na podstawie 5 kryteriów, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jeśli firma uzyska mniej niż 75 punktów, musi wdrożyć działania korygujące w ciągu trzech lat. W roku 2020 wskaźnik równości zawodowej w naszej firmie wynosi 29.